پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه پاسداران بوستان 5

پایدارسازی گود و سازه نگهبان گودبرداری ساختمان مسکونی واقع در پاسداران بوستان 5 پلاک 50
سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر مربع

0
1
20171118_114040
20171127_094249
20171129_144921
20171201_121333