روشهای مختلف پایدارسازی گود و گودبرداری

نیلینگ ؛ انکراژ ؛ سازه نگهبان فلزی خرپایی ؛ استرات یا مهار متقابل ؛ شمع بتنی

امروزه با توجه به افزایش قیمت زمینهای شهری و کمبود پارکینگ های شهری و عمومی لازم است تا در ساخت حتی یک ساختمان مسکونی معمولی نیز به منظور تامین پارکینگ مورد نیاز ؛ عملیات گودبرداری و خاکبرداری عمیق انجام گردد و از آنجاییکه گودبرداریها در فضاهای شهری و در مجاورت ساختمانها و خیابانهای مجاور انجام میگردد حساسیت طراحی و اجرای صحیح عملیات پایدارسازی و تحکیم دیوار های گود از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و لازم است مجری عملیات گودبرداری دانش و تخصص و تجربه کافی در زمینه روشهای مختلف پایدارسازی دیوارهای گودبرداری و میزان مخاطرات آنرا داشته باشد. شرکت آروین ترانشه ایستا توانسته با اجرای پروژ ه های متعددی در زمینه گودبرداریهای عمیق ( بیش از ۱۵ متر عمق ) تجربیات بسیار ارزشمندی را در این زمینه کسب نماید . اجرای سیتمهای نیلینگ و انکراژ و شمعهای بتنی و دیوار برلنی و سازه نگهبان فلزی از جمله روشهای پایدارسازی گودبرداری ها می باشند که شرکت آروین ترانشه ایستا دانش و توانمندی و تجهیزات کاملی را برای طراحی و اجرای این سیستمها در اختیار دارد.
از بین همه روشهای تحکیم و پایدارسازی دیوارهای گود روش انکراژ (ANCHORAGE) یکی از بهترین روشهای مقاوم سازی گود میباشد چرا که این روش برخلاف روشهای سازه نگهبان فلزی و خرپایی به صورت کاملا اکتیو ACTIVE اجرا میگردد بدین معنا که زمانیکه انکر اجرا گردید به صورت کاملا کشیده شده با خاک و دیوار گود درگیر میگردد و از ابتدا مانع از هرگونه جابجایی گود میگردد در حالیکه در روشهای سازه نگهبان فلزی و خرپایی به علت اینکه این روشها به صورت غیر اکتیو و پسیو PASSIVE میباشند میبایست یک مقدار اولیه جابجایی و تغییر شکل برای گود و یا ساختمان بالاسر گود اتفاق بیفتد تا سازه نگهبان درگیر با خاک گردد لذا در این حالت وقوع ترک خوردگی در ساختمانها و خیابانهای اطراف گود بسیار محتمل میباشد . اجرای نیلینگ و انکراژ هیچ گونه آسیبی به ساختمانهای اطراف وارد نمی کند و حتی با توجه به اینکه در عملیات اجرایی انکراژ از سیمان و مصالح میلگرد و استرند استفاده میگردد زیر پی ساختمانهای اطراف کاملا تحکیم و مقاوم میگردد

20170816_151330

پایدارسازی گود به روش سازه نگهبان خرپایی

مقایسه و ارزیابی روشهای مختلف پایدار سازی گود از نظر هزینه و قیمت و زمان اجرا


هدف از اجرای هر نوع سازه نگهبان پایدارسازی گود جهت ساخت بنا و ساختمانی جدید میباشد که بنا بر نیاز آن ساختمان و تعداد زیر زمین های مورد نیاز عمق گودبرداری مشخص میگردد و آنگاه بر اساس عمق گودبرداری و شرایط همجواری پروژه ؛ روش پایدارسازی گود به کمک سیستمهای مختلف سازه نگهبان انتخاب و ارزیابی میگردد لذا در انتخاب یک سیستم سازه نگهبان جهت پایدارسازی گود عوامل بسیار زیادی دخیل میباشند که برخی از مهمترین انها عبارتند از
- وضعیت سربارها و ساختمانهای اطراف گود از نظر تعداد طبقات ؛ سن بنا و سال ساخت ؛ وضعیت ساختمان سربار از نظر پیوستگی و مقاومت داخلی اعضای باربر و غیرباربر و اسکلت و فونداسیون
- نوع خاک و مقاومت مکانیکی و مشخصات فیزیکی خاک محل و اطراف گودبرداری
- عمق گود
- وضعیت و تراز آبهای زیرزمینی و قنوات و سفره های آبهای زیرزمینی در محل گودبرداری و مسیرهای زهکشی آبهای زیرزمینی
- مدت زمان تعریف شده در پروژه جهت اتمام عملیات گودبرداری و رسیدن به کف گود
- قیمت و هزینه تمام شده سازه نگهبان پایدار کننده گود به تفکیک کلیه روشهای امکانپذیر و قابل اجرا در پروژه مورد نظر
هریک از موارد فوق الذکر به تنهایی نقش موثری در انتخاب نوع سازه نگهبان و سیستم پایدارسازی گود را دارا می باشند به عنوان مثال برای عمق گودبرداری های بیش از ۱۵ متر استفاده از سازه نگهبان فلزی خرپایی و یا مهار متقابل ( استرات ) از نظر قیمت و هزینه تمام شده و همچنین مدت زمان اجرای گودبرداری و پایدارسازی و رساندن سازه پروژه تا تراز صفر – صفر در مقایسه با روش نیلینگ و انکراژ کاملا غیر اقتصادی می باشد و ضمن اینکه از نظر فنی و محاسباتی نیز اجرای سازه نگهبان خرپایی برای عمق های بیشتر از ۱۳ و یا ۱۵ متر خطرات و نشست ها و ترک خوردگی هایی را برای ساختمان های اطراف به همراه دارد و لیکن در مواردی که به هیچ طریقی نتوان رضایت قانونی همسایگان اطراف گود را برای اجرای سیستم های پایدارسازی نیلینگ و انکراژ اخذ نمود چاره ای جز اجرای سازه نگهبان فلزی خرپایی و یا مهار متقابل ( استرات ) برای گودهایی تا عمق ۱۳ الی 15 متر وجود نخواهد داشت و متعاقباً معضلات و زیانهایی مربوط به:
- قیمت و هزینه تمام شده زیاد سازه نگهبان خرپایی فلزی در مقایسه با روشهای نیلینگ و انکراژ
- مدت زمان اجرای سازه نگهبان از یک سو و سپس مدت زمان جمع آوری سازه نگهبان فلزی خرپایی و رساندن اسکلت پروژه تا تراز صفر-صفر از سوی دیگر و
- آسیب دیدگی و ترک خوردگی و نشست ساختمانهای اطراف نیز وجود خواهد داشت.
و اما برای گودبرداری های بیش از ۱۵ متر هم از نظر محاسباتی و هم از نظر اجرایی امکان اجرای سازه نگهبان فلزی خرپایی وجود ندارد و هزینه های اجرایی و زمان اجرای سازه نگهبان و سپس زمان جمع آوری و اجرای سازه اصلی پروژه تقریبا پروژه را ناشدنی خواهد ساخت .
یکی از نکات مهم دیگری که در پروژه ای ساختمانی بسیار مهم میباشد و در گودبرداری اهمیت آن دو چندان میگردد مقوله زمان میباشد. زمان از دو دیدگاه قابل بررسی میباشد
- اول مدت زمان اجرای سیستم پایدارسازی گود و
- دوم مدت زمان پر کردن گود و ساخت سازه و تکمیل زیر زمینها تا تراز صفر- صفر .
مقوله اول به سرعت اجرایی سیستم پایدارسازی گود و نوع سازه نگهبان انتخابی منوط میباشد که از بین روشهای مختلف پایدارسازی گود روشهای مبتنی بر نیلینگ و انکراژ از سرعت بالاتری نسبت به سیستم سازه نگهبان خرپایی فلزی و یا مها متقابل برخوردار میباشد هر چند در گودبرداریهای کم عمق تر سیستم سازه نگهبان خرپایی فلزی ممکن است در اجرا سرعت بالاتری را داشته باشد ولیکن موضوع اصلی در مقوله زمان بخش دوم یعنی مدت زمان ساخت سازه اصلی تا تراز صفر-صفر بعد از اتمام سازه نگهبان فلزی خرپایی و یا روش نیلینگ و انکراژ میباشد . در روشهای پایدارسازی گود به کمک نیلینگ و انکراژ بعد از پایان عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود جهت اجرای سازه اصلی ساختمان و دیوارهای برشی هیچگونه مزاحمتی از طرف سیستم سازه نگهبان و پایدارساز گود وجود ندارد و اجرای اسکلت به سرعت و به راحتی امکانپذیر می باشد و لذا مدت زمان آزاد بودن گود در این حالت خیلی کمتر میباشد و ریسک کمتری را برای پروژه ایجاد میکند ولیکن در سیستم سازه های نگهبان فلزی خرپایی و یا مهار متقابل بعد از اتمام گودبرداری جهت اجرای سازه اصلی مشکلات و سختی های بسیاری هم از بابت اجرای سازه اصلی و دیوارهای برشی و هم از بابت جمع آوری سازه نگهبان فلزی خرپایی وجود خواهد داشت و عملا زمان اجرای سازه اصلی در این حالت بیش از دو برابر زمان اجرای سازه برای گود نیل و انکر شده خواهد بود . از آنجاییکه گودبرداری مستقیما با جان و مال همسایگان و همجوارها در ارتباط میباشد میبایست سیستمی برای پایدارسازی گود انتخاب نمود که علاوه بر امنیت و ضریب اطمینان بالا بتوان پس از رسیدن به کف گود در حداقل زمان ممکن گود را پرکرده و سازه اصلی پروژه را اجرا نمود تا کمترین مقدار ریسک و خطر برای پروژه ایجاد گردد .

یکی از موارد نگرانی مالکان ساختمانهای اطراف گود ؛ جمع آوری نیلینگ و انکراژ زیر ساختمان آنها زمانیکه خودشان بخواهند اقدام به تخریب و نوسازی بکنند میباشد . لازم به توضیح است که کلیه نیلها و انکرها در جهت طول خودشان و به صورت کششی عملکرد مقاومتی دارند لذا در زمان جمع آوری آنها در صورتیکه به صورت عمود بر طول آنها خاکبرداری انجام گردد به راحتی جمع آوری میگردد و هیچگونه هزینه اضافی برای مالک از بابت خاکبرداری وجود نخواهد داشت ضمن اینکه وجود میلگرد و آهن آلات و استرند در خاک نیز به صورت ضایعات قابل فروش میباشد
مجددا یادآور میگردد که نیلینگ و انکراژ مطمئن ترین و بهترین و ایمن ترین روش جهت گودبرداری و پایدارسازی گود در مجاورت و زیر ساختمانهای اطراف گود میباشد