میکروپایل کارخانه مرکزی ویستا بست در شهرک دانش اتوبان فتح

عملیات مقاوم سازی خاک بستر سوله کارخانه تولید درب و پنجره ویستا بست تهران با استفاده از میکروپایل

میکروپایل و تزریق تحت فشار دوغاب سیمان

1

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

2

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

3

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

4

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1174 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1171

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1329 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1327 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1173 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1166 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1275 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1277

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1278 (2)

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_1278

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون