اختلاط عمیق خاک DSM پروژه رودسر کامپلکس ( در حال اجرا )

پروژه اختلاط عمیق خاک DSM رودسر کامپلکس یکی از بزرگترین پروژه های اختلاط عمیق خاک DSM در کشور ایران می باشد.

این پروژه شامل دو مرحله میباشد که فاز اول آن اجرای ستونهای سکانت اختلاط عمیق خاک DSM برای پایدارسازی گودبرداری و احداث دیوار آب بند CUT-OFF WALL در پیرامون زمین میباشد و در فاز دوم به منظور افزایش ظرفیت باربری و کاهش روانگرایی خاک بستر از ستونهای اختلاط عمیق خاک DSM در کف فونداسیون استفاده شده است.در فاز اول بیش از 9000 متر طول ستون اختلاط عمیق خاک DSM به صورت سکانت ( متداخل در یکدیگرو با همپوشانی 10 سانتیمتر) به قطر 80 سانتیمتر و طول 12 متر جهت پایدارسازی گودبرداری و ساخت دیوار آب بند در حال اجرا میباشد
در فاز دوم به منظور بهسازی و مقاوم سازی خاک بستر و کاهش خطرات روانگرایی خاک بیش از 7000 متر طول ستون اختلاط عمیق خاک به قطر 65 سانتیمتر و عمق 8 متر اجرا خواهد شد.