ميكروپايل و بهسازی خاک بستر فونداسیون و مقاوم سازي سازه با FRP

مقاوم سازی خاک بستر مجموعه اتحادیه (خانه داییجان ناپلئون لاله زار ) با استفاده از میکروپایل

میکروپایل و تزریق تحت فشار دوغاب سیمان

 
Untitled-5

میکروپایل فونداسیون

 

IMG_20170724_225002

مقاوم سازی با FRP

IMG_20170724_225006

مقاوم سازی با FRP

IMG_20170724_225009

مقاوم سازی با FRP

IMG_20170724_225021

مقاوم سازی با FRP

IMG_20170728_124133

مقاوم سازی با FRP

20170605_095916

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون ساختمان

20170605_095922

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون ساختمان

20170605_095923

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون ساختمان