میکروپایل در پروژه های عمرانی و ساختمانی

میکروپایل به عنوان تکنولوژی نوین بهسازی و مقاوم سازی خاک که مبتنی بر حفاری با قطر کوچک در داخل خاک و تزریق تحت فشار دوغاب سیمان میباشد؛ امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی و ساختمانی و صنعتی که با مشکلات مربوط به سستی و ضعف باربری خاک بستر مواجه هستند؛ مورد استفاده قرار میگیرد. میکروپایل علاوه بر اجرای سریع و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی و زمانی؛ نسبت به سایر روشهای مشابه از اطمینان بیشتری در درستی و صحت اجرا و نتیجه مطلوب نهایی برخوردار میباشد . در این نوشتار موارد استفاده از میکروپایل با مثالهایی از پروژه های متناظر اجرا شده توسط شرکت آروین ترانشه ایستا به تشریح ارائه شده است.

1- استفاده از میکروپایل به منظور مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان هایی که فونداسیون آنها دچار نشست شده است:
در برخی از موارد و برخی از ساختگاهها وجود خاکهای دستی و یا سست موجب نشست ساختمان و یا فونداسیون؛ بعد از ساخت بنا می گردد در این موارد به منظور مقاوم سازی فونداسیون و ساختمان و کنترل نشست و جلوگیری از نشست بیشتر و حتی جلوگیری از خرابی ساختمان از میکروپایل برای مقاوم سازی فونداسیون ساختمان نشست کرده استفاده میگردد. در برخی دیگر از موارد و خصوصا در کارهای دریایی و تاسیسات نفتی در نواحی on-shore و یا Off-shore پایه ها و اسلیپرهای نگهدارنده لوله های نفتی و گازی به علت قرارگیری بر روی خاکهای ساحلی و یا خاکهای دستی که به منظور خشکاندن بستر دریا ریخته شده اند ؛ دچار نشست می شوند که در این حالت نشست پایه های بتنی و اسلیپرها می تواند آسیب جدی به لوله ها و تاسیسات نفتی و گازی وارد آورد در این موارد نیز استفاده از میکروپایل به منظور تثبیت اسلیپرها و پایه های بتنی مورد استفاده قرار میگیرد.

6
IMG_0567
1
3

2- استفاده از میکروپایل برای مقاوم سازی فونداسیون ساختمانهای موجود که نیاز به افزایش طبقه و بنا دارند:
در این حالت ممکن است بخواهند تعداد طبقات ساختمانی را افزایش دهند و به اصطلاح افزایش بنا دهند در این حالت مقاوم سازی فونداسیون ساختمان به کمک میکروپایل قابل انجام میباشد که در این حالت ظرفیت باربری فونداسیون افزایش می یابد و بارهای اضافی استاتیکی و لرزه ای به پی منتقل میگردد و لیکن برای مقطع سازه ای شالوده ممکن است نیاز به مقاوم سازی از نوع کامپوزیت FRP باشد.

2
IMG_2599

3- استفاده از میکروپایل برای بهسازی خاک بستر و افزایش ظرفیت باربری خاکهای سست و ضعیف:
در این حالت به علت وجود خاکهای سست و بسیار ضعیف با مشکل باربری و همیچنین SPT پایین و یا خاکهایی با خاصیت روانگرایی و یا حساس به نفوذ آب امکان ساخت ساختمان معمولی نیز بر روی آنها امکانپذیر نمی باشد در این حالت استفاده از میکروپایل به حالت Pile Group و یا به حالت Pile Rafting موجب افزایش ظرفیت باربری و مدول عکس العمل بستر Ks شده و مانع از نشست و یا گسیختگی خاک زیر پی میگردد .

4
01 (3)

4- استفاده از میکروپایل برای پایدارسازی گودبرداری :
به منظور پایدارسازی خاکهای خیلی سست و ریزدانه مانند خاکهاییکه در نواحی شمالی و یا جنوبی ساحلی ایران میباشند و یا برای برخی پروژه های گودبرداری شهری به علت وجود تاسیسات شهری مانند لوله های گاز و یا فاضلاب در اعماق بیشتر؛ می توان از میکروپایل به عنوان سیستم پایدارسازی خاک در جدار گودبرداری استفاده نمود. در این حالتها میکروپایل مانند شمع عمل کرده و می توان تا عمق نصف طول میکروپایل با توجه به فواصل اجرایی آنها از یکدیگر ؛ نسبت به گودبرداری اقدام نمود. در نواحی شمالی و یا جنوبی ایران به علت وجود خاکهای ریزدانه آبدار سست امکان پنل برداری و خاک برداری به منظور اجرای نیلینگ و انکراژ به علت سستی بیش از حد خاک میسر نمی باشد در این حالت با اجرای میکروپایل در جدارهای گودبرداری با فواصل افقی نزدیک بهم امکان پنل برداری و سپس اجرای نیلینگ و یا انکراژ میسر میگردد.


در پروژه گودبرداری خیابان موسیوند این شرکت به علت وجود تاسیسات گاز و فاضلاب در عمق ۶ متری زیر آسفالت خیابان امکان اجرای نیل و انکر در تراز بالایی گود وجود نداشته است لذا به منظور گودبرداری ایمن تا عمق ۶ متر از روش اجرای میکروپایل در جدار گودبرداری و در مجاورت خیابان موسیوند استفاده شده است که در نتیجه عملیات خاکبرداری تا عمق ۶ متری انجام گردید و پس از این عمق نسبت به اجرای نیلینگ و انکراژ اقدام گردید.


20160719_171013
20160719_171011

۵- استفاده از میکروپایل برای فورپولینگ حفاری تونل

برای حفاری تونل ها در زمینهای نرم و سست مقاوم سازی خاک اطراف تونل ( جدار و سقف ) پیش از حفاری تونل در عمده مقاطع تونل لازم و ضروری میباشد. مهمترین نکته در اجرای تونل در زمین هاییکه از نظر ژئوتکنیکی دارای مسئله و مشکل هستند کنترل تغییر شکل و جابجایی های سقف و جدار تونل میباشد به طوریکه بدون ساپورت و مهار جدار و سقف تونل پیش از حفاری؛ ریزش سقف و جدار تونل بسیار محتمل میباشد.
به منظور جلوگیری از این ریزشها نیاز به ساخت یک قوس چتری موثر در بالاسر سینه کار تونل به کمک روشهای حفاری و تزریق و میکروپایل برای بهبود مقاومت مکانیکی خاک میباشد. به این روش های تحکیم و مقاوم سازی خاک با استفاده از میکروپایل در اطراف و بالاسر سینه کار تونل فورپولینگ گفته میشود که خود به صورت روشهای مختلفی تحکیم و پایدارسازی پرتال حفاری تونل را قبل از حفاری تامین می نماید. استفاده از میکروپایل در فورپولینگ و مقاوم سازی و بهسازی خاک اطراف تونل مستقیماً روی کاراکترهای مقاومتی خاک عمل نموده و موجب بهبود مقاومتی آنها میگردد.

WhatsApp Image 2019-07-17 at 12.00.06 PM
Untitled

۶- استفاده از میکروپایل برای مقاوم سازی بناهای تاریخی به عنوان سِنتِر کُرcenter core
بسیاری از بنا ها و ساختمانهای تاریخی به صورت سازه های آجری با دیوارهای باربر و حمال ساخته شده اند ضمن اینکه معمولا فونداسیون و شالوده مشخص و مقاومی هم ندارند در این موارد به منظور بهینه سازی و مقاوم سازی عملکرد و رفتار ساختمان به هنگام زلزله از سیستم میکروپایل استفاده میگردد. در واقع با اجرای میکروپایل در داخل دیوارهای آجری و امتداد آن تا داخل بستر خاک زیر ساختمان یک ستون و یا هسته مرکزی center core در داخل دیوار ایجاد میگردد و ضمن تقویت و مقاوم سازی جسم دیوار باربر می توان بارهای سازه ای و سقف را به نوک میکروپایل در بالا متصل نمود. یکی از پروژه های بسیار موفق در این زمینه اجرای مقاوم سازی مناره های دروازه تاریخی ارگ سمنان به کمک میکروپایل بوده است که توسط این شرکت در سال 1390 انجام شده است. در این پروژه با حفاری در داخل مناره های دروازه ارگ از بالا عملیات میکروپایل و و ساخت سنتر کر انجام شده است و میکروپایلها حداقل به طول ۳ متر در داخل خاک بستر نفوذ کرده اند .

Untitled-1
New Picture (16)