ژئوبلوک بتنی خاک مسلح ژئوگریدی

تولیدی شرکت آروین ترانشه ایستا

خاک مسلح ژئوگریدی MSE Wall و یا ژئو وال ها GEO-WALL عبارت است از مجموعه خاک و المانهاییکه به ‌صورت سطحی ( ژئوگرید ) در خاک قرار می‌گیرند و پوسته که به صورت ژئوبلوکهای بتنی است و نمای خاک مسلح را تشکیل می‌دهند. در خاک مسلح نیروهای برشی موجود در توده خاک به ‌وسیله اصطکاک، به ژئوگریدها منتقل می شود و این المانها که تحمل کشش بالایی دارند تحت کشش قرار می‌گیرند. و بدین ترتیب نیروی گسیختگی خاک به عناصر مسلح کننده منتقل می شود . امروزه خاک مسلح ژئوگریدی دامنه کاربردی بسیار وسیعی در صنعت پل سازی و پایه پل‌ها ، دیوار بزرگراه‌ها و جاده‌ها ، خطوط راه‌آهن ، دیوارهای مناطق کوهستانی و ... پیدا کرده است .

مشخصات اصلی اجزای تشكيل دهنده خاک مسلح ژئوگریدی MSE Wall عبارتند از :

الف- خاكريز

ب- الما‌ن‌های مسلح كننده ( ژئوگرید)

ج- الما‌ن‌های ژئوبلوک بتنی پوسته عناصر و المانهایی هستند که در واقع پوششی برای خاک مسلح ایجاد میکنند و عملكرد اصلی آنها جلوگيری از ريزش خاک بين الما‌ن‌های مسلح كننده ژئوگرید است. از این ژئوبلوک های بتنی برای جلوگيری از فرسايش سطحی و ايجاد يک نمای مناسب استفاده می‌شوند. خاک مسلح ژئوگریدی به دليل انعطاف پذيری بالای آن در بسياری موارد بر روی خاکهای نرم كه نشست بسياری نیز در آنها رخ می‌دهد قابل اجرا هستند. بر اين اساس المان پوسته هم بايد انعطاف پذيری لازم را داشته باشد. بهترین نوع المان پوسته ، ژئوبلوک بتنی میباشد. اتصالات ژئوبلوکهای بتنی به گونه‌ای تعبيه شده كه امكان تحمل تغيير شكل قابل ملاحظه‌ای را بدون تر‌ك خوردگی و شکستگی برشی در بتن داشته باشند و ‌خاک از آن محل خارج نشود. ژئوبلوک های بتنی امكان اجرای انواع پوشش‌های نما را فراهم می‌آورند. مطابق با آیین نامه های AASHTO و FHWA در مناطق با لرزه خیزی بالا برای ساخت دیوار های خاک مسلح ژئوگریدی می بایست از نمای بلوکهای مدولار segmental توپر به همراه اتصال مکانیکی ( کام و زبانه) استفاده کرد. در نشریه ۱۰۱ از کلمه تخصصی کلید برشی برای این منظور استفاده شده است. ژئوگرید ها با قرار گرفتن مابین کام و زبانه بلوک ( کلید برشی) به صورت اتصال مکانیکی با بلوکهای بالا و پایین خود درگیر شده و هنگام اعمال نیروی استاتیکی و به خصوص نیروی لرزه ای مقاومت و پایداری خوبی برای دیوار ( ژئو وال) ایجاد میکنند. لذا در مناظق با لرزه خیزی بالا استفاده از بلوک های توپر بتنی به همراه کلید برشی مطابق با نشریه 101 الزامی و اجباری میباشدو از طرفی به علت توپر بودن ژئوبلوکهای مدولار بتنی نیازی به ریختن مصالح دانه ای در وسط بلوک نبوده و این امر موجب جلوگیری از یخ بستن و فرسایش بلوک میگردد. در طراحی دیوار خاک مسلح ژئوگریدی سگمنتال از ژئو بلوک های بتنی مدولار توپر با مقاومت فشاری حداقل 210 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و با ابعاد طول 35 سانتیمتر و ارتفاع ۲۰ سانتیمتر و عمق (عرض) 30 سانتیمتر با کلید برشی ( کام و زبانه ) مطابق با آیین نامه AASHTO LRDF Bridge Design Specification انتخاب و استفاده میگردد.