نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان و گودبرداری پروژه میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شاد

عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان اداری- تجاری واقع در میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شاد

سیستم پایدارسازی گودبرداری : نیلینگ انکراژ و سلجر پایل شناور

عمق گودبرداری :30 متردرشمال و19متر درجنوب

مساحت جدارتثبیت :6500مترمربع

مساحت زمین : 5000 مترمربع

تراز برخورد به آب : 9-

حجم آب زهکشی : دوعدد پمپ 3 اینچ سه فاز به صورت پمپاژ دائم

1

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

2

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

4

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

3

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

5

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

6

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

1

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

2

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

3

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

20140427_112714

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

20140408_114234

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

20140404_105334

سازه نگهبان پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

مانیتورینگ و بررسی تغییر شکلهای ناشی از گودبرداری
خیابان شاد به طول بیش از ۱۰۰ متر در مجاورت دیوار گودبرداری ضلع شمالی پروژه قرارگرفته بود که با توجه به حجم تردد در آن و همچنین توقف تراک میکسرهای بتن در این خیابان می بایست کنترل دقیقی بر روی تغییر شکلهای آن وجود میداشت لذا عملیات مانیتورینگ برای این ضلع به صورت مرتب هفتگانه انجام شده و نتایج آن به صورت تصاویر و نمودارهای زیر میباشد

vanak 1
vanak 2
vanak 3
vanak 4