انواع شمع (بتنی و فولادی) : طراحی و تحلیل و اجرا


شمع ها اجزای سازه ای ستون مانندی از جنس چوب و یا بتن و یا فولاد هستند که برای انتقال بار های سطحی سازه ای به لایه های زیرین خاک مورد استفاده قرار میگیرند البته در برخی موارد شمع ها به عنوان نوعی سازه نگهبان برای پایدارسازی گودبرداری ها و یا ساخت تونل ها نیز در تلفیق با نیل و انکر مورد استفاده قرار میگیرند. انتقال بار در شمعها می تواند به کمک توزیع قائم آن در بدنه شمع به صورت اصطکاکی انجام پذیرد که به این حالت باربری شناوری شمع می گویند و یا اینکه اعمال مستقیم بار به لایه های مقاوم و باربر زیرین باشد که در این حالت شمع را اتکایی می نامند. در واقعیت انتقال بار توسط شمع به صورت تلفیقی از دو حالت اصطکاکی جدار و باربری نوک انجام میگردد.

موارد استفاده از شمعهای بتنی و یا فولادی به شرح زیر میباشد:

- انتقال بار سازه های فوقانی شامل بارهای قائم و جانبی به اعماق لایه های باربر زیرین

- مقاومت در برابر نیروهای آپلیفت و نیروهای واژگونی

- تراکم رسوبات سست غیر چسبنده در سیستم شمعهای کوبشی و ارتعاشی

- کنترل نشست شالوده ها ییکه بر روی خاکهای دستی و سست و نابرجا ساخته شده اند

- در ساخت سازه های دریایی به منظور انتقال بار به خاک بستر دریا

- تامین پایداری و جلوگیری از لغزش و رانش زمین در لند اسلایدها و زمین لغزش ها

IMG_1867

قفس( کیج ) شمع های بتنی درجا ریز